Prawa pacjenta

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych

2. Prawo do informacji

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pełna treść Karty Praw Pacjenta znajduje się tutaj  .